publikujeme

2023

Agroturistický areál v regióne Orava
K. Djobeková, F. Bránický
Bakalárska práca. 2023.

Areál komunitného bývania v regióne Orava
M. Balková, F. Bránický
Bakalárska práca. 2023.

Areál vodných športov v regióne Orava
T. Furdek, F. Bránický
Diplomová práca. 2023.

Rekreačný areál v regióne Orava
S. Tarabová, F. Bránický
Diplomová práca. 2023.

Včelia farma v regióne Orava
Z. Babincová, F. Bránický
Diplomová práca. 2023.

 

2022

Areál pre chov koní s jazdiarňou v regióne Orava
K. Kovačičová, F. Bránický
Diplomová práca. 2022.

Hľadanie stratenej identity oravského vidieka 
F. Bránický, J. Gregorová
In: PEŘINKOVÁ, M.; JÜTTNEROVÁ S.; VIDECKÁ L. 14th Architecture in Perspective 2022. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2022, s. 84-89. ISBN 978-80-248-4646-0.

Individuálna bytová výstavba v regióne Orava
K. Gráčková, F. Bánický
Diplomová práca. 2022.

Komunitné bývanie v regióne Orava
O. Brenkusová, F. Bránický
Bakalárska práca. 2022.

Konverzia poľnohospodárskeho areálu v regióne Orava
M. Sčigulinský, F. Bránický
Diplomová práca. 2022.

Polyfunkčný bytový dom v regióne Orava
M. Ujmiak, F. Bránický
Bakalárska práca. 2022.

 

2021

Komunitné bývanie v regióne Orava
Z. Babincová, F. Bránický
bakalárska práca. 2021.

Oravské múzeum plátenníctva v Námestove
S. Tarabová, F. Bránický
bakalárska práca. 2021.

 

2020

Dom smútku a cintorín v regióne Orava
S. Rosinská, F. Bránický
bakalárska práca. 2020.

Chatová osada v regióne Orava
Ľ. Magerčák, F. Bránický
bakalárska práca. 2020.

Genius loci a tradícia
F. Bránický
Kultúrny kyslík, 7. s. 21.

Návštevnícké centrum Kostolec-Ducové
R. Oškrobaný, F. Bránický
bakalárska práca. 2020.

Lesná škôlka
O. Papai, F. Bránický
bakalárska práca. 2020.

Znovuobjavovanie udržateľnosti vernakulárnej architektúry v súčasnom kontexte dediny na území Oravy
F. Bránický, J. Húsenicová
In: PEŘINKOVÁ, M.; JÜTTNEROVÁ, S.; VIDIECKA, L. Architecture in perspective 2020. Proceedings of the international conference. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2020, s. 206-210. ISBN 978-80-248-4450-3.

Transformácia dispozično prevádzkových princípov vnútorných priestorov obydlí vernakulárnej architektúry Oravy do súčasného štandardu na základe analogickej metódy
F. Bránický
In: URBÁŠKOVÁ, H.;OBRŠÁLOVÁ, L. Budoucnost venkova. Brno : Akademické Nakladatelství Cerm, 2020, s. 36-47. ISBN 978-80-7623-049-1.

Archtrip 2019 – BEDEKER
F. Bránický, N. Naddourová, M. Poliak, L. Vargic, P. Paňák
Bratislava : PRE-UM, 2020. s. 119. ISBN 978-80-89954-07-0.

Rodinná usadlosť v regióne Orava
P. Kubica, F. Bránický
bakalárska práca. 2020.

Inovácie v riadení územnoplánovacích procesov
F. Bránický, J. Húsenicová
dizertačná práca. 2020.

Oravské múzeum etnografie v Námestove
K. Klapáková, F. Bránický
bakalárska práca. 2020.

 

2019

Context / Concept
J. Kuráň, E. Borecká, P. Bauer, F. Bránický, J. Gregorová, P. Struhařová, J. Húsenicová, Z. Nádaská, P. Paňák, P. Pilař, V. Šimkovičová, D. Mellner, M. Hépal, R. Ruhig, E. Ruhigová, M. Kubišová
Bratislava : PRE-UM, 2019. s. 116. ISBN 978-80-89954-05-6.

Contribution to balanced territorial development of villages in Slovak Republic
F. Bránický, J. Húsenicová
In: Rural buildings in European regions ruber 2019. Architectura – construction – technology – safety – logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch ruber 2019. Architektúra – konštrukcie – technológie – bezpečnosť – logistika. 2019, Nitra, Slovakia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 6-11. ISBN 978-80-552-2068-0.

 

2018

Archtrip 2018
F. Bránický, R. Ruhig, E. Ruhigová, N. Naddourová, M. Poliak, A. Topilin, L. Vargic, P. Paňák
Piešťany : PRE-UM, 2019. s. 119. ISBN 978-80-89954-03-2.

Materská škola v Tvrdošíne
D. Fábryová, F. Bránický
bakalárska práca. 2018.

Viacgeneračné bývanie v regióne Orava
K. Miková, F. Bránický
bakalárska práca. 2018.

Forum & Česko-Slovenská moderna
F. Bránický, E. Borecká, H. Urbášková, P. Pilař
Brno : Akademické Nakladatelství Cerm, 2018. ISBN 978-80-7204-992-9.

Regionalizmus a jeho vplyv na tvorbu vo vidieckom prostredí
F. Bránický
Kulturný kyslík, 5. s. 8-10.

Inšpirácie tradíciou v prípadovej štúdii rodinného domu v regióne Orava
F. Bránický
In: JÜTTNEROVÁ, S. Architecture in perspective 2018. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 161-163. ISBN 978-80-248-4236-3.

Transformation of disposition-operational principles in internal areas of the vernacular architecture into the contemporary standards based on analogical method
F. Bránický, J. Húsenicová
In: CHMELÍK, V.; RYCHTÁRIKOVÁ, M. ATF 2018: book of proceedings from 6th International Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures. 2018, Leuven, Belgium. Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2018, s. 27-34. ISBN 978-909-031-441-9.

Aplikácia neinvazívnych riešení pri obnove tradičného myjavského domu, zvyšujúca energetickú efektívnosť historického objektu.
E. Kiabová, R. Ruhig, F. Bránický
In: JÜTTNEROVÁ S. Architecture in perspective 2018. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 216-218. ISBN 978-80-248-4236-3.

 

2017

Archidea_17
J. Kuráň, P. Bauer, E. Borecká, F. Bránický, E. Dohňanská, J. Húsenicová, M. Kubišová, D. Mellner, Z. Nádaská,  P. Pilař, P. Struhařová, V. Šimkovičová, Vargic L.
Brno : Tribun EU, 2017. s. 71. ISBN 978-80-263-1382-3.

Arch. žatva jedna sedem
J. Kuráň, P. Bauer, E. Borecká, F. Bránický, E. Dohňanská, J. Húsenicová, M. Mudrončík, Z. Nádaská,  P. Paňák, R. Šimek, V. Šimkovičová
Brno : Tribun EU, 2017. s. 88. ISBN 978-80-263-1381-6.

vý_TVOR krajší deň pod lomenicou
F. Bránický, E. Kiabová, P. Pilař, R. Ruhig
Piešťany : PRE-UM, 2017. s. 49. ISBN 978-80-972192-8-4.

Rodinný dom 2021
R. Ruhig, F. Bránický, E. Kiabová, P. Pilař, M. Kubišová, Z. Nádaská
Bratislava : PRE-UM, 2017. s 90. ISBN 978-80-972192-9-1.

Archtrip 2017
F. Bránický, E. Kiabová, R. Ruhig, P. Paňák, Z. Dohňanská, V. Šimkovičová
Bratislava : PRE-UM, 2017. s. 115. ISBN 978-80-89954-00-1.

Príspevok ku stavebnej kultúre v regióne Orava – inšpirácia tradíciou
F. Bránický
In: Advances in architectural, civil and environmental engineering. Bratislava : Spektrum STU, 2017. s. 388-404. ISBN 978-80-227-4751-6.

Penzión pri Liptovskej Mare (Liptovský Trnovec) 
M. Richter, F. Bránický
bakalárska práca. 2017.

Námestie slobody, námestie súťaží, námestie voľnosti aj nevoľnosti
F. Bránický
Kultúrny kyslík, 4. s 18-23.

Revitalization of the gap site in town
F. Bránický
In: KALOUSEK, M.; MAŇKOVÁ, L.; PAVČEKOVÁ, M. MABD 2017. Brno : Brno University of Technology, 2017, s. 27-30. ISBN 978-80-214-5566-5.

 

2016

Tvorba 2016
J. Kuráň, P. Bauer, E. Borecká, F. Bránický, E. Dohňanská, I. Gürtler, J. Húsenicová, M. Kubišová, M. Mudrončík, D. Mellner, Z. Nádaská,  P. Pilař, P. Struhařová, V. Šimkovičová
Bratislava : PRE-UM, 2016. s. 77. ISBN 978-80-972192-3-9.

Archtrip 2016
F. Bránický, E. Kiabová, R. Ruhig, B. Paňáková, Z. Bojdová
Bratislava : PRE-UM, 2016. s. 70. ISBN 978-80-972192-77.

Išpirácia oravskou tradíciou
F. Bránický
In: Advances in architectural, civil and environmental engineering. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016, s. 455-462. ISBN: 978-80-227-4645-8.

Prezentácia stavebnej fakulty na veľtrhu Coneco
P. Pilař, F. Bránický
Spektrum :, 22. s. 6.

Inšpirácia nových možností
F. Bránický, 
Kultúrny kyslík, 3. s. 5-7.

Absolventi 2016
J. Kuráň, P. Bauer, E. Borecká, F. Bránický, E. Dohňanská, I. Gürtler, J. Húsenicová, M. Kubišová, M. Mudrončík, Z. Nádaská, P. Paňák, P. Pilař, V. Šimkovičová
Bratislava : PRE-UM, 2016. s. 63. ISBN 978-80-972192-2-2.

Polyfunkčný objekt so študentským internátom – Námestie slobody, Bratislava
F. Bránický, P. Paňák
diplomová práca. 2015.

Absolventi 2015 a diplomové práce Katedry architektúry
J. Kuráň, P. Bauer, E. Borecká, F. Bránický, E. Dohňanská, I. Gürtler, J. Húsenicová, M. Kubišová, M. Mudrončík, Z. Nádaská, P. Paňák, P. Pilař, V. Šimkovičová
Brno : Tribun EU, 2015. s. 64. ISBN 978-80-263-0563-7.

 

2015

Borosilicate in architecture
F. Bránický
In: KVARČÁK, M.; PALKO, M. ABCM 2015: Advanced building construction and materials. 2015, Ostrava, Czech Republic. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Safety Engineering, 2015, s. 375-379. ISBN 978-80-248-3860-1.

Dom smútku
F. Bránický, A. Grandtnerová
bakalárska práca, Bratislava : 2013.